25630128 2

วันนี้ (วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายรณนรินทร์​ สวัสดิ์ภักดี​ รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ​ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่กรมปศุสัตว์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นผู้รับมอบ​ และรองอธิบดี 3 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ ผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการกอง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม