25630127 3

วันที่ 27 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมให้การต้อนรับ MR. Polyvios Neocleous พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมินจากสหภาพยุโรป (EU) ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทย Food Safety Mission ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2563 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม