25630127 2

วันจันทร์ที่ 27 ม.ค.63 เวลา 7.00 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมปศุสัตว์ ในวาระที่ดำรงตำแหน่งใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมพิธีและแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กทม. อ่านรายละเอียด