S 21069827

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดการสุนัขจรจัดในรูปแบบสุนัขชุมชน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย ผู้แทนกองสารวัตรและกักกัน สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์