25630408 2

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมกันแจกจ่ายหน้ากาก(ผ้า)อนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีความห่วงใยนำมามอบให้แก่กรมปศุสัตว์ โดยมี ผอ.สำนัก/กอง รับมอบเพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ สำนัก/กอง ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ใช้สำหรับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันโรคเชื้อไวรัสโควิด - 19 ต่อไป ณ ห้องเรือนซุ้มแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด