25630428 2

วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมร่วมหารือหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ และกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อภารกิจสวนสนามราชวัลลภ ของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พันเอก สมพงษ์ สุขประดิษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ พันเอกสมรรถชัย ณ พัทลุง กรมการสัตว์ทหารบก พันโท ศันสนะ เพ็ชร์สุข ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์และคณะ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 

เนื่องจากกองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์มีภารกิจในการใช้ม้าในการสวนสนาม โดยใช้ม้าจำนวน 167 ม้าในการสวนสนาม แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness:AHS) เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรค AHS กรมปศุสัตว์จึงจัดทำแผนปฏิบัติการในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในกลุ่มเสี่ยง หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กองพันทหารม้าที่ 29 รักษาพระองค์ และกรมการสัตว์ทหารบก จึงหารือจากต้องมีการเคลื่อนย้ายม้าในการซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ พิธีจริง และต้องยืมม้าโดยเคลื่อนย้ายม้าจากศูนย์ทหารในพื้นที่อื่นๆ เพื่อทำให้จำนวนม้าเพียงพอต่อภารกิจสวนสนามราชวัลลภของทหารรักษาพระองค์

ทั้งนี้ เพื่อหาแนวทางให้การดำเนินการสอดคล้องตามแผนปฏิบัติการในการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรค AHS มีการตรวจสอบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยง และสามารถดำเนินงานภารกิจสวนสนามราชวัลลภ ประจำปี พ.ศ.2563 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด