25630526 3

นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์   รณรงค์กิจกรรม  วันดื่มนมโลก 2563 (World Milk Day 2020)  เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาบริโภคนมมากขึ้น  ภายใต้คำขวัญที่ว่า  “ สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู ”  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมปศุสัตว์  เตรียมจัดกิจกรรมวันดื่มนมโลก  โดยการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ตามมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมของรัฐบาล ซึ่งมีกิจกรรม Learn  Challenge   Share  และ  Shop  พร้อมเชิญชวนดื่มนม  ณ  ห้องซุ้มเรือนแก้ว  กรมปศุสัตว์  ในวันอังคารที่  26 พฤษภาคม 2563 อ่านรายละเอียด