25630601 5

วันที่ 1 มิ.ย. 63 เวลา 08.00 น. ผู้บริหารในสังกัดกรมปศุสัตว์เคารพธงชาติ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง กรมปศุสัตว์ พญาไท แล้ว นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 (World Milk Day 2020) โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน และหลังจากที่อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวเปิดงานวันดื่มนมโลก ประจำปี 2563 แล้ว ได้ร่วมดื่มพร้อมกับผู้บริหาร เพื่อเป็นการรณรงค์บริโภคและเชิญชวนให้คนไทยดื่มนมมากขึ้น เนื่องในโอกาสวันดื่มนมโลก (World Milk Day) 1 มิถุนายน 2563 นี้ ภายใต้แนวคิด “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู World Milk Day & #Enjoy Dairy” ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และรองอธิบดีได้ร่วมกันแจกผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มให้แก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ณ บริเวณหน้ากรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด