25630619 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ. อ่างทอง โดยมี นายรัชพล หลิมวัฒนา ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 สพ.ญ. กานดา ฉายบุ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นางสาวฉัตรวิไล วิลาลัย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิโรจน์ อัคควุฒิ ปศุสัตว์อำเภอแสวงหา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตาม อ่านรายละเอียด