25630715 10

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ และเลขานุการกรม

อ่านรายละเอียด