25550524 3ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดและคณะให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด