25550524 1สัตวแพทย์หญิง วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Ms.Gretchen Bozak,Regicnal Agri-Food Counsellor ผู้แทนการค้าประจำสถานทูตแคนาดาพร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคาราวะ และหารือเกี่ยวกับการค้าสินค้าปศุสัตว์ ณ กรมปศุสัตว์ กทม. อ่านรายละเอียด