25630827 1

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการประชุมสัมมนา “การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 และแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 27 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด