25631019 1

วันที่ 16ตุลาคม 2563 เวลา10.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมปศุสัตว์ ร่วมประกอบพิธีทอดพระกฐินพระราชทาน ในครั้งนี้ ในการที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมปศุสัตว์นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลครบถ้วนไตรมาส เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงขอปวารณาถวายจตุปัจจัยถวายพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,063,554.50ล้านบาท วัด โยธานิมิตร (วัดโบสถ์) อำเภอเมือง เป็นวัดสำคัญและวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทรงรวบรวมไพร่พลที่เมือง ตราด เพื่อกอบกู้อิสรภาพของกรุงศรีอยุธยา แต่มาแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อครั้งเจ้าพระยาบดินทร์เดชาเป็นแม่ทัพ มาตั้งมั่นเตรียมรับศึกญวน นิยมเรียกกันว่า วัดโบสถ์ เพราะมีพระอุโบสถสวยงามจนเป็นที่เล่าลือ เคยเป็นสถานที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยามาจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 สิ่งสำคัญภายในวัดคือ วิหารโยธานิมิตร หรือ พระอุโบสถเก่าที่มีจิตรกรรมเล่าเรื่อง พระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันเป็นสถานทีเก็บโบราณวัตถุ เช่น รอยพระพุทธบาท ตู้ลายรดน้ำ อ่านรายละเอียด