25631228 1

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมหารือการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรมปศุสัตว์​ โดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานเข้าร่วมดังนี้ อ่านรายละเอียด