25640319 3

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 07.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5​ ผอ.กองคลัง ผอ.กองแผนงาน เลขานุการกรม ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม​ สร้างขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงาน ให้แก่ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นอกจากนี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน พร้อมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่10) เพื่อเทิดพระเกียรติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสวยงามในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอนต่อไป ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านรายละเอียด