25640914 2

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดี โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศทส.) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ งานด้านบริการจัดการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายในกรมปศุสัตว์ พญาไท, สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ. ปทุมธานี การให้บริการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (CAT Conference และ Zoom Conference) ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ การจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานทั้งหมดในสังกัดกรมปศุสัตว์ Application DLD 4.0 และการบริหารจัดการข้อมูลของกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด