2565 05 03a 001กรมปศุสัตว์ประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ (MA) ครั้ง 1/2565

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมาย นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ MA เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดทิศทางการดำเนินการนำเข้าและการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ (MA) ครั้ง 1/2565 ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meetings โดยมีนายสัตวแพทย์วัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นางธนิดา หริทรานนท์​ ผู้เชี่ยวชาญ​ด้าน​มาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์​ระหว่าง​ประเทศ​ นางฉันทนี บูรณะไทย​ ผู้เชี่ยวชาญสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา
1) ทบทวนการพิจารณาของคณะกรรมการ MA ในคำขอการนำเข้าสินค้าสุกรและผลิตภัณฑ์ สัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
2) การใช้งาน Application form จากต่างประเทศเพื่อพิจารณาการนำเข้าเนื้อสุกรและเนื้อแกะ การนำเข้าเนื้อไก่งวงและเนื้อเป็ด และการนำเข้าเนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์
3) ผลการพิจารณาการขอเปิดตลาดเพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์จากเกมส์การล่า (Farmed game product)
4) การพิจารณาขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์ดำเนินการออกใบอนุญาตเพื่อการนำเข้าสุกรมีชีวิต
5) ผลการพิจารณาการนำเข้ารังนก
6) รายงานผลการทำ Fact finding จากคำขอเปิดตลาดนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์
7) ต่างประเทศขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาการเดินทางไปตรวจประเมินระบบเนื้อและเครื่องในสุกร


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ