002"การประชุมเตรียมการคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย – เดนมาร์ก"

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนมไทย – เดนมาร์ก (ฝ่ายไทย) ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชัยอัศวรักษ์ ชั้น 2 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมี น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. นายภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยการผสมเทียมและความสมบูรณ์พันธุ์ รองศาสตราจารย์ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และผู้แทนกรมปศุสัตว์จาก สตส สพพ สอส กสส กผส ศทส และกรป เข้าร่วมการประชุมฯ

ในการประชุมฯเตรียมการฝ่ายไทยนี้ เป็นการเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจด้านวิชาการโคนม ไทย-เดนมาร์ค (Joint Working Group: JWG) ครั้งที่ 1 และเตรียมการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้อง ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จังหวัดสระบุรี ของเจ้าหน้าที่จากทั้งฝ่ายไทยและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ในช่วงวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ในการประชุม JWG ร่วมระหว่างฝ่ายไทยและเดนมาร์ค เป็นกิจกรรมแรกที่เกิดจากการที่กรมปศุสัตว์ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่ได้ร่วมลงนามผ่านระบบการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 และหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การอบรมออนไลน์ด้านโคนมในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 และกิจกรรมอื่นอีกในอนาคต ในการร่วมมือกันด้านโคนมระหว่างไทยและราชอาณาจักรเดนมาร์ค ก็จะเป็นการร่วมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตกว่า 400 ปี ระหว่างไทยและราชอาณาจักรเดนมาร์คอีกด้วย

 

 

 


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ