2565 07 22a 0001การประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 9 (9th Joint Thailand-Malaysia Sub-Committee Meeting on Livestock Development)

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 9 (9th Joint Thailand-Malaysia Sub-Committee Meeting on Livestock Development) ซึ่งกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพ โดยมี Dr. Akma binti Ngah Hamid อธิบดีกรมสัตวแพทย์บริการ (Department of Veterinary Service; DVS) แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย ผ่านทางระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข กรมปศุสัตว์ โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เพื่อพิจารณาความร่วมมือทั้งในด้านวิชาการและการค้าที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกัน รายงานสถานการณ์และมาตรการในการควบคุมโรคสัตว์ในปัจจุบัน การจัดการและควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ระหว่างชายแดน และหารือในส่วนของการนำเข้าและส่งออกสินค้าปศุสัตว์ระหว่างกัน ซึ่งรวมไปถึงการส่งออกนกสวยงาม เนื้อสัตว์ปีก เนื้อแพะ และลูกเป็ด จากไทยไปยังมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเด็นคงค้างที่กรมปศุสัตว์จะต้องติดตามความคืบหน้าในระหว่างการประชุมดังกล่าว รวมถึงความสำเร็จของการเจรจาระหว่างกรมปศุสัตว์และ DVS ในการปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าโคมีชีวิตเพื่อเข้าโรงฆ่าสัตว์จากไทยไปยังมาเลเซีย ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ในปัจจุบันไทยสามารถทำการส่งออกโคมีชีวิตเพื่อเข้าโรงฆ่าไปยังมาเลเซียได้แล้ว

"การประชุมในครั้งนี้ นับเป็นการประชุมทวิภาคีด้านการปศุสัตว์ระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่ 9 แล้ว ซึ่งในการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมาก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างทั้ง 2 ประเทศ และก็แน่นอนว่าความสัมพันธ์นี้จะยังคงดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างไทยกับมาเลเซียต่อไป" รองอธิบดีโสภัชย์ฯ กล่าว


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ