DSC 4012

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม ผู้แทนปศุสัตว์เขต 5 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นครั้งแรกที่ได้มาตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ต้องขอขอบคุณข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้ทำงานร่วมกัน ทุกคนต่างทุ่มเทแรงกายและแรงใจทำงานเพื่อกรมปศุสัตว์ ทุกความสำเร็จของกรมปศุสัตว์ไม่เพียงแต่มาจากความสามารถของอธิบดีกรมปศุสัตว์เท่านั้น แต่ล้วนมาจากความสามารถของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคน ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยยึดหลักจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพของตนเองให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ปลูกต้นรวงผึ้งไว้ ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ โดยต้นรวงผึ้งถือเป็นต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เนื่องด้วย ดอกรวงผึ้งมีสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ และผลิดอกช่วงวันพระราชสมภพพอดี เมื่อพระองค์เสด็จฯ กอปรพระราชกรณียกิจตามสถานที่ต่างๆ จะทรงปลูกต้นรวงผึ้งพระราชทานไว้ เพื่อเป็นตัวแทนแห่งพระองค์ท่าน และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ราษฎร

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ