25590628 2วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอห้วยราช กระสัง บ้านด่าน และด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฝังไมโครชิฟ และสอนการฝังไมโครชิฟ

การบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ของอำเภอ

อ่านรายละเอียด