25590628 1วันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโคจำนวน 15 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นานาชาติ มีนายแพทย์วรพงศ์ ขวัญไพโรจน์ ประธานมูลนิธิฯ ในงานมหากุศลเพื่อชาวหาดใหญ่ ไถ่ชีวิตสรรพสัตว์กว่า 10,000 ชีวิต มีกิจกรรมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ถวายคิลานะเภสัช มอบทุนการศึกษา ไถ่ชีวิตโค และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อ่านรายละเอียด