25580810 4เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์เขต 4 ได้ออกติดตามกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ณ บ้านดงบัง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย    อ่านรายละเอียด