25580810 1เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ ห่มซ้าย ปศุสัตว์อำเภอโพนทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปศอ.โพนทอง ดำเนินการออกตรวจสุขภาพกระบือและเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจหาโรคแท้งติดต่อ โรควัณโรคฯ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ที่ ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด     อ่านรายละเอียด