25580810 3เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายไวยเวทย์ พลเยี่ยม ปศุสัตว์อำเภอพนมไพร ออกตรวจสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างเลือดกระบือ เพื่อส่งตรวจแท้งติดต่อ วัณโรคฯ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือคำไฮ ต.คำไฮ   อ่านรายละเอียด