25630731 2

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU)อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ดังนี้ ร่วมกับหน่วย HHU กงไกรลาศ เข้าเยี่ยมฟาร์มสุทธิกาน พิพัฒน์เมธี อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร อ่านรายละเอียด