25640217 8

นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 5 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 เข้าศึกษาดูงานด้านส่งเสริมการปศุสัตว์ และตรวจติดตามผลการดำเนินงานกลุ่ม เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ประดู่หางดำจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรางวัลที่ 2 สถาบันดีเด่นระดับประเทศด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ประจำปี 2563 ในด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มจนสามารถสร้างรายได้สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนได้เป็นอย่างดียิ่ง มีสมาชิกกลุ่ม 26 ราย ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย(GAP) จำนวน 21 ราย และได้รับการรับรองฟาร์ม ที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) จำนวน 5 ราย ปัจจุบันกลุ่มมีความสามารถในการผลิตลูกไก่ประดู่หางดำได้อาทิตย์ละ 3,000-4,000 ตัว จำหน่ายลูกไก่สัปดาห์แรกราคาตัวละ 20 บาท ให้แก่สมาชิกนำไปเลี้ยงขุนจำหน่าย 50% ของไก่ขุนจำหน่ายผ่านบริษัทเบทาโกร อีก 50% ขายให้พ่อค้าท้องถิ่น และแปรรูป เช่น ไก่ย่าง ไก่นึ่ง ไก่รมควัน ไส้อั่วไก่ จำหน่ายให้แก่บริโภคทั่วไป อ่านรายละเอียด