17 06 65a 01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง ตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายสัตว์เลี้ยง พ.ศ.2563 การจัดสวัสดิภาพสุนัขในสถานที่เพาะพันธุ์สุนัข พ.ศ.2563 และการจัดสวัสดิภาพแมวในสถานที่เพาะพันธุ์แมว พ.ศ.2563 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดธนบุรี (สนามหลวง 2) และในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ตลาดนัดจตุจักร พลาซ่า นำโดย นายฉัตรชัย ประทุมมาลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ ซึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายสัตว์เลี้ยง ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสถานที่จำหน่ายของตนเอง และเนื่องจากกฎหมายดังกล่าวได้ครบรอบ 1 ปีที่มีผลบังคับใช้ จึงถือเป็นการทบทวนกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจ และได้รับสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพไปอยู่ในการดูแล การอบรมทั้งสองวันได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและประชาชนในตลาดเป็นจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ได้บรรยายความรู้ ให้คำแนะนำกฎหมายอย่างละเอียดและเป็นกันเอง พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ซักถามกฎหมายให้เข้าใจอย่าถ่องแท้ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจสถานจำหน่ายสัตว์เลี้ยง พร้อมกับแจกเอกสารความรู้กฎหมายและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการบริเวณภายในตลาดธนบุรีและตลาดนัดจตุจักร พลาซ่า รวมถึงตลาดค้าสัตว์ข้างเคียง เพื่อเก็บข้อมูลนำมาใช้พัฒนาต่อไป

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ