รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พร้อมคณะ อาทิ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล  เยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการ  เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเกษตร ณ  ประเทศภูฏาณ  เพื่อเร่งขยายผลโครงการพระราชดำริฯ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สู่ประชากรภูฏาณ พร้อมยกระดับความร่วมมือด้านการเกษตร – การค้าสินค้าเกษตรของสองประเทศ(22 กย.59)     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม