กรมปศุสัตว์ร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2559 โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ สโมสรทหารบก กทม.

อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล: สำนักงานเลขานุการกรม