รมว.กระทรวงเกษตรฯเป็นประธานพิธีถวายความอาลัยและสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝนหลวงและไถ่ชีวิตโค-กระบือ

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.กษ ประธานในพิธี  มอบโค  ตามโครงการธนาคารโค -กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 19 ตัว พร้อมบัตรประจำตัวสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน19ราย วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา      อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่มเผยแพร่ฯ)