รมว.เกษตรเปิดโครงการ ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ“ปีใหม่สุขใจ กระทรวงเกษตรฯ ใส่ใจผู้บริโภค” พร้อมเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าผักผลไม้ สินค้าประมง สินค้าปศุสัตว์ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และการสาธิตสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ผักผลไม้และสินค้าประมง โดย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ห้างแม็คโคร สาขากัลปพฤษ์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 29 ธ.ค. 59)