25600619 3

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ร่วมให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกร  อ่านรายละเอียด