25600626 2

พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ตรวจเยี่ยมความพร้อมการเดินทางของนายกรัฐมนตรี ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 โดยมี น.สพ.ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ร่วมให้การต้อนรับและตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดนิทรรศการในครั้งนี้  อ่านรายละเอียด