25601113 1

เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทาง มาราชการที่จังหวัดขอนแก่น ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบ ที่บ้านห้วยซัน หมู่ที่ ๔ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยในช่วงเช้าได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานเขตที่ ๖ จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด