25610214 1

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  อธิบดีกรมประมง  กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร เลขาธิการสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตลาดสดเยาวราช  เพื่อตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ  สร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561(ข้อมูลเพิ่มเติม)