25610305 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว เพื่อตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการ“โคบาลบูรพา” โดยมี นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียด