25610305 2

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรฯ แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยโบราณ เยี่ยมชมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” โดยคณะได้เข้าถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และเยี่ยมชมภายในบริเวณงาน โดย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ พระราชวังสวนดุสิตและสนามเสือป่า กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด