25610307 1

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีประชุมนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) พร้อมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี โดยมี นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การตัอนรับ วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนธนาคารปูม้าฯแหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี อ่านรายละเอียด