25610320 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าใน เทศบาลตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพบปะประชาชนและเยี่ยมชมจุดปฏิบัติงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวและรถผ่าตัดทำหมัน เคลื่อนที่ของกรมปศุสัตว์ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงสุนัขต้นแบบการบริหารจัดการสัตว์จรจัด ที่คลอง12อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีต่อไป วันที่ 15 มี.ค.61 อ่านรายละเอียด