25610508 2

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม โดย นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  อ่านรายละเอียด