25610612 2

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน kick off พิธีปล่อยขบวนรถ " โครงการ คลังชุมชน " ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 2561 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ณ กลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวครบวงจร ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร เพื่อไว้เป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรยามประสบภัยธรรมชาติ อ่านรายละเอียด