25610615 4

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “โครงการแปรรูปผลสับปะรดสดเป็นอาหารสัตว์เพื่อแก้ปัญหาสับปะรดล้นตลาด” ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาราชการแทน อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด