S 8234061186484

วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมงาน ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. Thai Premium Beef Festival 2018  จัดขึ้น ณ ตลาดบอง มาร์เช่ มาร์เกต พาร์ค โดยได้เยี่ยมชมรถ Food Truck ของกรมปศุสัตว์ ที่ไปร่วมจัดงานโดยกองผลิตปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์