2561 07 02 034

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ สโมสรสำนักงานชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน "ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ประจำปี 2561  โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ  นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/อุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีอธิบดีกรมปศุสัตว์  อุปนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี  รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี  นายอำเภอปากเกร็ด  ครูและนักเรียนโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดด้วย  

ในโอกาสนี้ ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต องคมนตรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  อธิบดีกรมปศุสัตว์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และอุปนายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 50 ทุนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชลประทานสงเคราะห์  และได้ร่วมชมนิทรรศการของกรมปศุสัตว์/กรมชลประทาน  รวมถึงตรวจเยี่ยมกิจกรรมทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม รายละเอียด