25610723 2

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมสรุปภาพรวมปัญหาอุปสรรค โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน ด้านปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด