S 8362895594630

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561 ครั้งที่ 1" มีนายชาญนะ เอี่ยงแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

 

งาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561 ครั้งที่ 1" กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ ลาน Exhibition hall โซน C ชั้น 1 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (ผลผลิตเกษตรอินทรีย์)

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแบบมีชีวิตให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ คลินิกบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรอินทรีย์ จุดเจรจาธุรกิจ (Business matching) และการแสดงสินค้าและการบริการเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการจากพื้นที่ภาคกลาง 19 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง

ปัจจุบันกรมปศุสัตว์รับรองปศุสัตว์อินทรีย์ทั้งหมด 189 ฟาร์ม/แปลง จำนวนสัตว์รวม 45,598 ตัว จำนวนพื้นที่ 2,096.84 ไร่ จังหวัดที่ได้รับการรับรอง 13 จังหวัด มีประเภทที่ทำการรับรอง 9 ประเภท ประกอบด้วย 1) โคนมและน้ำนมดิบ 10 ฟาร์ม 2) ไก่พื้นเมือง 5 ฟาร์ม 3) ไก่งวงอินทรีย์ 1 ฟาร์ม 4) ไก่ไข่และไข่ไก่ 167 ฟาร์ม 5) ไก่เนื้อ 1 ฟาร์ม 6) ผลิตภัณฑ์น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์อินทรีย์ 1 ฟาร์ม 7) วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทรีย์ (ปลาป่น) 2 ฟาร์ม 8) ผลิตภัณฑ์เนื้อไก่อินทรีย์ 1 ฟาร์ม และ 9) พืชอาหารสัตว์อินทรีย์ 1 ฟาร์ม

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เศรษฐกิจภายในประเทศ และสนับสนุนการรวบรวม ขนส่ง และการจำหน่ายผลผลิตและการบริการเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจรต้นน้ำถึงปลายน้ำ เชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การขนส่ง และการจำหน่าย

ที่มาของข้อมูล :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ