25610918 1

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้อประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ตัวแทนเกษตรกร และผู้เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 1,600 คน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และนายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย และนำอาสาปศุสัตว์ จำนวน 20 ราย ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศในทุกด้าน และให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาค ซึ่งทางรัฐบาลมีความพยามที่จะพัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร เศรษฐกิจ การเกษตร การคมนาคม ซึ่งในส่วนการคมนาคมของ จ.เลย ได้มีการขยายถนน 4 เลน และการพัฒนาท่าอากาศยานเลย เป็นของขวัญให้กับประชาชนและยืนยันว่าจะมีพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความความเชื่อมโยงกันทุกภูมิภาค อ่านรายละเอียด