25611004 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าว “งานวันไข่โลก 2561 (World Egg Day 2018)” โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และตัวแทนโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด